تاریخچه گرانول

گرانول اسم پلیمر خاصی نیست. به نوعی از شکل پلیمر بدست آمده در پتروشیمی که بصورت دانه بوده و برای مصارف و کاربردها باید ذوب و شکل دهی شود گرانول میگویند.

تاریخچه پی وی سی

پی وی سی یکی از اعضای خانواده پلیمر ها و کوپلیمرها است که تمام انها دارای گروه مشترک میباشند. پلی وینیل کلراید پلاستیکی با موارد استفاده نا محدود است

کاتالوگ ها

از کاتالوگ محصولات شرکت بازدید کنید

کاتالوگ

شبکه‌های گسترده برای اتصال شبکه‌های محلی یا دیگر انواع شبکه به یکدیگر استفاده می‌شوند؛ بنابراین کاربران و رایانه‌های یک مکان می‌توانند با کاربران و رایانه‌هایی در مکانهای دیگر در ارتباط باشند. بسیاری از شبکه‌های گسترده برای یک سازمان ویژه پیاده‌سازی می‌شوند و خصوصی هستند.

کاتالوگ

شبکه‌های گسترده برای اتصال شبکه‌های محلی یا دیگر انواع شبکه به یکدیگر استفاده می‌شوند؛ بنابراین کاربران و رایانه‌های یک مکان می‌توانند با کاربران و رایانه‌هایی در مکانهای دیگر در ارتباط باشند. بسیاری از شبکه‌های گسترده برای یک سازمان ویژه پیاده‌سازی می‌شوند و خصوصی هستند.

کاتالوگ

شبکه‌های گسترده برای اتصال شبکه‌های محلی یا دیگر انواع شبکه به یکدیگر استفاده می‌شوند؛ بنابراین کاربران و رایانه‌های یک مکان می‌توانند با کاربران و رایانه‌هایی در مکانهای دیگر در ارتباط باشند. بسیاری از شبکه‌های گسترده برای یک سازمان ویژه پیاده‌سازی می‌شوند و خصوصی هستند.

کاتالوگ

شبکه‌های گسترده برای اتصال شبکه‌های محلی یا دیگر انواع شبکه به یکدیگر استفاده می‌شوند؛ بنابراین کاربران و رایانه‌های یک مکان می‌توانند با کاربران و رایانه‌هایی در مکانهای دیگر در ارتباط باشند. بسیاری از شبکه‌های گسترده برای یک سازمان ویژه پیاده‌سازی می‌شوند و خصوصی هستند.

محصولات ما

شرکت مصنوعات عقاب پرند مفتخر است که با توان صادرات بالا به کلیه کشورهای همسایه سهم  چشمگیری در صادرات کشور داشته باشد.

اخبار

اخبار عقاب پرند را در اینجا بخوانید

در حال حاضر کلیه محصولات تولیدی به کشورهایی از جمله عراق ، افغانستان ، ترکیه و تاجیکستان و.. صادر میشود.

در حال حاضر کلیه محصولات تولیدی به کشورهایی از جمله عراق ، افغانستان ، ترکیه و تاجیکستان و.. صادر میشود.

در حال حاضر کلیه محصولات تولیدی به کشورهایی از جمله عراق ، افغانستان ، ترکیه و تاجیکستان و.. صادر میشود.